Giỏ hàng

Nhật ký mang thai

Thai nhi 32 tuần: Bé “tè dầm”
Thai nhi 32 tuần: Bé “tè dầm”
Thai nhi 32 tuần: Bé “tè dầm”Từ tuần thai thứ 32, thai nhi sẽ bắt đầu quay đầu xuống dưới để thuận lợi cho việc chào ...
Không phải cứ đẻ thường là người mẹ vĩ đại, đẻ mổ là không chịu khó, là không biết đẻ ...
Không phải cứ đẻ thường là người mẹ vĩ đại, đẻ mổ là không chịu khó...
Không phải cứ đẻ thường là người mẹ vĩ đại, đẻ mổ là không chịu khó, không biết đẻ,..Quan điểm về đẻ mổ của mẹ Quy Nh...
0242 2131 888